Woordenboek, termen en definities over geur, stank
Woordenboek, termen en definities over geur

You can always search for entries (regexp permitted).

Begins with Contains Exactly matches
View Glossary

All | A | B | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Z


R
There are 6 entries in the glossary.
Pages: 1
Term Definition
Recuperatieve naverbranderWordt toegepast bij TNV en KNV. Bij de meest toegepaste vorm van de recuperatieve TNV/KNV wordt het koude ongereinigde afgas verwarmd met de gereinigde hete rookgassen die de TNV/KNV verlaten, hierdoor neemt het thermisch rendement toe en neemt, bij niet-autotherm bedrijf, de hoeveelheid extra brandstof (aardgas) af. De warmteuitwisseling vindt meestal plaats d.m.v. een warmtewisselaar; soms d.m.v. een warmtewiel. Voor toepassingen met hoge VOS-concentraties kan de energie-inhoud van het gekoelde rookgas voldoende zijn voor stoomopwekking en/of hergebruik.
 
Regeneratieve naverbranderRegeneratieve systemen zijn toepasbaar op TNV's en KNV's. Een regeneratieve TNV bestaat uit een keramisch gepakt bed, waarin in het midden de thermische oxydatie plaatsvindt; er is een relatief laag temperatuurverschil tussen in- en uitlaat: 50-70 °C. Met kleppen worden in- en uitlaat, regelmatig omgewisseld, zodat stroomirchting wisselt en de hete zone in het midden van het bed blijft. Bij een regeneratieve KNV fungeert de katalysator als gepakt bed. Uitvoeringen en bouwwijzen variëren sterk: van één tot enkele kamers (serie/parallel) in (gepartitioneerde) rechthoekige of cylindrische opstelling.
 
ReukReuk, het waarnemen van geuren. Geurend materiaal geeft deeltjes van moleculaire grootte af, die door de lucht het reukslijmvlies van de neus bereiken. Vanaf de reukcellen lopen zenuwvezels (hersenzenuw) naar het primaire reukcentrum in de hersenen. Bij langere inwerking van een geur wordt deze niet meer waargenomen. Veel reukindrukken beïnvloeden de stemming, vormen de schakel met situaties en gebeurtenissen uit het verleden en geven een gevoel van vertrouwdheid met de omgeving. Ook waarschuwt de reuk voor dreigende gevaren (gas, vuur) en spelen geuren een rol bij de keuze van het voedsel en bij het seksuele gedrag.
 
Reukorgaan, de neusHet zintuig dat dient voor de reuk. Bij de meeste landdieren vormt de reuk een van de belangrijkste zintuigen, uitgezonderd bij de vogels, de apen en de mens, die typische oogdieren zijn, en waarbij het reukorgaan minder goed ontwikkeld is. Het aantal reukcellen in het reukslijmvlies wordt bij de mens geschat op 5 miljoen, bij de foxterrier op 147 miljoen, bij de herdershond op 220 miljoen. Het reukorgaan heeft als reflexorgaan voor de spijsvertering een grote betekenis en regelt hiervoor, met de smaakzintuigen, o.a. de hoeveelheid afgescheiden spijsverteringssappen. De zintuigfunctie is echter de belangrijkste.
Zie ook de neus.
 
ReukstoornisReukstoornis, verlies van het reukvermogen. Dit is een vrij zeldzame aandoening die voorkomt bij vernietiging van het reukslijmvlies door chronische ontsteking, bijv. na een influenza-infectie (griep), of door ziekelijke afwijkingen in het voorste deel van de grote hersenen. Een onschuldige, voorbijgaande vorm van reukstoornis treedt dikwijls op bij ontstekingen van de neus, zoals een gewone neusverkoudheid; daarbij wordt dan het zintuigepitheel afgesloten, wat door de ligging ervan bij ontstekingen snel gebeurt.
 
ReukzinReukzin is het vermogen om sporen van (chemische) stoffen te detecteren in de lucht, eventueel ook in het water. Bij de mens en in het algemeen bij alle zoogdieren is de reukzin gelegen in de neus. In medisch jargon spreekt men van olfactorisch vermogen.
 


All | A | B | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Z


Glossary V2.0

Language selection

NederlandsFrancaisDeutschEnglish

Voor informatie bel:

+31 10 248 11 22

Your basket

Show Cart
Your Cart is currently empty.

The World of Ecodor

The World of Ecodor

Who's Online